, ,

Anaya Academy in NRC

De nieuwe regels van Natuurmonumenten rondom de bossen leidden tot vragen en teleurstelling bij sommigen. Anaya Academy werd gevraagd om een reactie. Lees hier het artikel in NRC. Waarbij de journalist ervoor koos te suggereren dat Anaya Academy niet het belang van het leven van dieren ziet. Het tegenovergestelde is waar. Maar we dienen op zoek te gaan naar een samenleven van alles wat leeft.